เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer, RPM Meter, Stroboscope)

แบบใช้แสงเลเซอร์ ใช้ร่วมกับสติ๊กเกอร์สท้อนแสง
แบบสัมผัสโดยตรงกับชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับ adapter แบบต่างๆ
แบบใช้แสงกระพริบความถี่สูง ไม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ต้องหยุดเครื่อง

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto