DT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240B

Sale!

DT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240B

10,350.00 ฿ 9,490.00 ฿

Stroboscope วัดความเร็วรอบ แบบมือถือ ใช้แสง ใม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ สดวกใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

รายละเอียด

Stroboscope

Stroboscope วัดความเร็วรอบ แบบมือถือ ใช้แสง ใม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ สดวกใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

ครอบคลุม 60 - 39,999 รอบต่อนาที

ความคลาดเคลื่อน ±0.05%

หลอด LED อายุการใช้งานนาน

This tachometer is used the microcomputer (CPU) technique, photoelectrical technique and LCD for one instrument combine PHOTO TACH &  MOTION & SURFACE

Large LCD display with back-light-digital control adjust flash frequency,

Low power consumption

Measure range: 60~39,999RPM

Coarse/Fine adjust amplitude:
<1,000RPM Coarse adjust: ±10RPM
Fine adjust: ±0.1RPM
≥1,000RPM Coarse adjust:±100RPM
Fine adjust: ±1RPM

Accuracy: ±0.05%

Resolution: <1,000RPM: 0.1RPM
≥1,000RPM: 1RPM.

Battery: 4×1.5V AA battery

ถ้าเราลองสังเกตการหมุนของใบพัดลม ผ่านทางสโตโบสโคปที่เจาะเป็นซี่ร่องและหมุน ใบพัดลมจะดูเหมือนกับหมุนช้าลง และถ้าเราเร่งความเร็วของสโตโบสโคป จนถึงจุดหนึ่ง ใบพัดลมจะดูเหมือนหยุดหมุนนิ่งอยู่ และถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นอีกใบพัดลมจะหมุนกลับทิศทาง

การถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป หรือกล้องวีดีโอ มีลักษณะเหมือนกันกับการมองผ่านสโตโบสโคป ความเร็วของการถ่ายก็คือความเร็วชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป แต่ถ้าเป็นกล้องวีดีโอขึ้นอยู่กับจำนวนเฟรมต่อวินาที สโคปสมัยใหม่ใช้แสงไฟกระพริบที่เกิดจากไฟแฟลช หรือหลอด LED ส่องไปที่วัตถุกำลังหมุน

ถ้าเราถ่ายวีดีโอกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังหมุน ความเร็วจำนวนเฟรมต่อวินาทีเท่ากับความเร็วของใบพัด ใบพัดจะดูเหมือนกับหยุดนิ่ง หรือกรณีที่เราใช้กล้องวีดีโอถ่ายหน้าจอโทรทัศน์ ถ้าจำนวนเฟรมต่อวินาทีเท่ากับความเร็วรีเฟรชของหน้าจอทีวี เราจะได้ภาพนิ่งออกมา

ในกรณีที่ใช้ไฟแฟชกระพริบเป็นจังหวะและส่องไปที่วัตถุที่กำลังหมุน หรือวิ่งด้วยความเร็วสูง จะทำให้ภาพที่เราเห็นวัตถุนั้นเสมือนหยุดนิ่ง การถ่ายภาพลูกปืนที่กำลังวิ่งก็ใช้วิธีน้

วิศวกรใช้วิธีดังกล่าวถ่ายการหมุนของเครื่องจักรทำให้ดูเหมือนเครื่องจักรหมุนช้าหรือหยุดลง ช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำขึ้น

DT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240BDT05 เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter Digital Stroboscope DT2240B
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto