เครืองวัดขนาด

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดระยะอย่างละเอียด รวมถึงการวัดความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางภายในและเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก รวมทั้งความลึกของวัตถุอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย ส่วนโค้งรูปตัว “L” และส่วนเคลื่อนที่ สามารถเลื่อนไปมาได้บนส่วนคงตัว บนส่วนคงตัวจะมีการแบ่งสเกล เรียกว่า สเกลหลัก ( main scale ) ในหน่วย นิ้วหรือ เซนติเมตร ซึ่งใน ระยะ 1 หน่วยเหล่านี้ก็จะมีการแบ่งสเกลย่อยลงไปอีก เพื่อความละเอียดของการวัด ในส่วนเคลื่อนที่จะมีการแบ่งสเกลเช่นกัน เรียกว่า สเกลเวอร์เนียร์ (vernier scale) ซึ่งอยู่ทั้ง 2 ด้านของสเกลหลัก

แสดง %d รายการ

Copyright ©2015-2016 richmoto