เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส

เทอร์โมคัปเปิล K-Type ประกอบด้วยโลหะผสมด้านบวก (T+) คือ Chromel (90% nickel +10% chromium) และโลหะผสมด้านลบ (T-) คือ Alumel (95% nickel + 2% manganese + 2% aluminum + 1% silicon) และใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในช่วง -270 to +1370 °C โดยประมาณ

ในการใช้งาน ปลายด้านหนึ่งที่เรียกว่า รอยต่อด้านร้อน (Hot Junction) จะใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่า รอยต่อด้านเย็น (Cold Junction) จะถูกใช้เป็นจุดอ้างอิง ผลต่างของอุณหภูมิของทั้งสองด้านจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ โดยทั่วไป จุดอ้างอิงจะไม่ใช่จุดที่มีอุณหภูมิ 0 °C แต่จะเป็นอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้นจะต้องวัดอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวเพื่อนำไปชดเชยในการแปลงแรงดันที่วัดได้ให้เป็นค่าอุณหภูมิ (เรียกว่า Cold-Junction Compensation) ในปัจจุบันมีไอซีที่ทำหน้าที่สำหรับเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัปเปิลโดยเฉพาะ และสามารถนำไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ไม่ยาก

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto