เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ (Manometer)

เครื่องวัดความดัน หรือ มาโนมิเตอร์ (Manometer) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักของของเหลวหรือก๊าซ ระหว่างสองแรงดันที่แตกต่างกัน อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องอาศัยของเหลวหรือก๊าซในการทำงานต้องการปริมาณของความดันที่มีความเที่ยงตรงเพื่อให้การทำงานราบรื่น เครื่องวัดความดันช่วยในการแก้ปัญหาความดันในระบบต่างๆ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto