เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลข

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto