PH01E – เครื่องวัด pH ดิน

Sale!

PH01E – เครื่องวัด pH ดิน

290.00 ฿ 190.00 ฿

  • Battery is no need.
  • Could test soil pH soil fertility
  • Suggest to use indoors or outdoors
  • convenient to use, simple to operate, solid quality
  • Accurate results

รายละเอียด

เครื่องวัด pH ดิน

ค่า pH คืออะไร ?

ความเป็นกรด-ด่างของสสาร วัดกันด้วยหน่วย pH ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 0-14 ดังนั้นหากในดินมีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง แต่ถ้ามีค่า pH ต่ำกว่า 7 ก็แสดงว่าดินมีความเป็นกรดมาก กลับกันหากดินมีค่า pH สูงกว่า 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นด่างสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดินมักจะมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 3 และมีค่าความเป็นด่างอยู่ที่ 10 โดยมีปัจจัยแวดล้อมอย่างสารอาหารที่ดินได้รับ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ที่ทับถม และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นส่วนประกอบ

ซึ่งดินที่มีค่า pH ประมาณ 6.5 จะเป็นดินที่ปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด เพราะมีค่าค่อนข้างเป็นกลาง แต่จะมีพืชบางชนิด เช่น บลูเบอร์รี่, ชวนชม, ดอกพุด ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในค่าความเป็นกรด จึงต้องใช้ดินที่มีค่า pH อยู่ที่ 4.5-5.5 เป็นต้น เรียกว่าหาก่อนปลูกต้นไม้ มีการศึกษาเรื่องค่า pH ในดินไว้แต่แรก ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ค่า pH มีผลต่อพืชอย่างไร

ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก

แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย

PH01E - เครื่องวัด pH ดิน

การเปลี่ยนค่า pH ให้ดิน

หาก รู้สึกว่าดินมีปัญหา เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่า pH ให้ดินได้ แต่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงค่า pH ในดิน เราจำเป็นจะต้องรู้ค่า pH ที่มีอยู่ของดินก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะเติม หรือลดค่า pH ให้ดินดี โดยขั้นตอนการตรวจสอบ อาจจะดูจากลักษณะการเจริญเติบโตของพืช แต่ถ้าจะให้แน่ใจ ควรจะนำไปตรวจสอบวัดค่า pH ของดินในห้องแล็บจะดีที่สุด นอกจากนี้ก็ควรต้องรู้ลักษณะของดินด้วย ว่าจัดเป็นดินทราย หรือดินเหนียว เพราะถ้าเป็นดินเหนียว จะเปลี่ยนแปลงค่า pH ได้ยากกว่าดินทราย

ซึ่งการแก้ไขค่า pH โดยทั่วไปเรามักจะใช้หินปูนเพิ่มค่า pH ให้ดิน และใช้ซัลเฟอร์ลดค่า pH ในดิน โดยทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถหาซื้อได้ในลักษณะผง ซึ่งใช้ง่ายและสะดวก จะใช้ละลายน้ำและและเทราดลงในดินเพื่อปรับค่า pH ในดินอย่างรวดเร็ว หรือจะเทผงที่ใต้โคนต้นแล้วค่อย ๆ ให้ดินดูดซับไปอย่างช้า ๆ ก็ได้

ทำไมจึงต้องเช็กระดับค่า pH อยู่ตลอด

เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างทั้งแร่ธาตุในดิน และระดับน้ำฝนที่ตกในแต่ละปี รวมไปถึงปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืช จึงทำให้ค่า pH ในดิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบ และสังเกตค่า pH ในดินอยู่เสมอ เพื่อจะได้ปรับระดับค่า pH ในดินให้มีความเหมาะสมกับพืช และส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตอย่างสวยงาม ออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจ

Features:
Battery is no need.
Could test soil pH soil fertility
Suggest to use indoors or outdoors
convenient to use, simple to operate, solid quality
Accurate results

Specifications:
Material: Plastic
Soil PH Measurement Range: About 3.0 – 10.0 pH
Accuracy: About ±0.25 pH(20℃)±0.2 pH (Suitable for farm or education experiments)
Working Temperature: About 0 – 50°C(32-122°F)
Calibration: Manual point 1
Measurements: About 29cm/11.42″ X 5cm/1.97″
Length of Probe: About 19cm/7.48″

Notes:
1. Soil pH value is a very important factor for the quality of crops.
2. Most of crops cannot survive in too acid or too alkaline soil.
3. Get the right pH reading for your Crop is very important.

Using Method:
1. Measuring soil pH, as far as possible to probe deeply into the earth and probe the upper portion for about 1 cm.
2. On the table is 2.5-9 numerical, numerical 7 basic is neutral, the smaller the number shows that the greater the acidity, please adjust soil pH value according to plant varieties.
4. Please pay attention that insert electrodes without touching the stone, not too hard, otherwise easy to damage the electrode, clean electrode after use.

PH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดินPH01E - เครื่องวัด pH ดิน
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto