ลดราคา!

IT01-เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด IR Digital Thermometer -32 to 380 องศาเซลเซียส

1,220.00 ฿

ºC / ºF Selection, Emissivity : 0.95 ( Pre – Set ), Distance Spot Ratio: 12:1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด Features:

– Laser pointer for accurate target aiming

– Backlight

-Measurement ranger: -32 ºC ~ 380 ºC ( -26 ºF ~716 ºF )

– Accuracy: ±2ºC/±2%

– Resolution: 0.1ºCor 0.1ºF

– Distance spot ratio: 12:1

-ºC/ºFselection

– Response time & wavelength: 500ms & (5~14)um

– Auto power shut off

– Automatic data hold

– Low battery indication

– DC 9V battery operation

Specifications:
Dimensions:18.00 cm x 9.00 cm x 3.70 cm
Weight:264 g

Pack including:
1 x CA380 Infrared Thermometer (-32ºC~380ºC)
1 x User Manual

การใช้งาน

ค่า Emissivity Factor ของ เครื่องวัดอุณหภูมิ คือ ค่าการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุ ซึ่งวัตถุแต่ละชนิดมีค่าการแผ่รังสีไม่เท่ากันหากตั้งค่า Emissivity ในเครื่องวัดไม่ตรงกับค่าของวัตถุก็จะทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน สามารถพิจารณาได้จากสมการต่อไปนี้

Tm = (Es * Ts) / Ei

โดยที่  Tm คือ อุณหภูมิที่ควรจะอ่านได้จาก เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ที่ใช้วัด
           Ts คือ อุณหภูมิจริงๆที่พื้นผิวที่จะทำการวัด
           Es คือ emissivity ของพื้นผิวที่จะทำการวัด
           Ei คือ emissivity ของ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ที่ใช้วัด

จะเห็นว่า ถ้า Emissitivity เท่ากัน, Tm = Ts
แต่ถ้า Emissitivity ไม่เท่ากันเช่น ในการสอบเทียบกับ Blackbody furnace ซึ่งมี emissivity = 0.995 ในขณะที่ IR thermometer รุ่นนี้ ไม่สามารถปรับค่าได้ โดย มีค่า emissivity คงที่ = 0.95 และเราทราบว่าอุณหภูมิที่ Blackbody furnace = 50°C 

      ดังนั้นอุณหภูมิที่ควรจะแสดงที่ IR thermometer reading ควรจะได้เท่ากับ

 (0.995 * 50)/ 0.95 = 52.4°C (โดยประมาณ)  นั่นเพราะ emissivity 0.95 ของ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด เป็นการชดเชยค่าที่มากเกินไปค่าที่วัดได้ก็ควรจะมากกว่าค่าที่แท้จริงเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าตัวแปรที่สำคัญก็คือการที่เราต้องรู้ค่า emissivity ที่แท้จริงของพื้นผิวที่เราจะทำการวัด ถ้าเราประเมินค่า emissivity ของพื้นผิวผิดไป 0.01 นั่นก็คือความผิดพลาดถึง 1% จากกรณีดังกล่าว  ค่าความไม่แน่นอนที่ได้ในการสอบเทียบ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด จึงค่อนข้างโตกว่าการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิอื่นๆ

ค่า Distance to Spot Ratio(D:S) คือ ค่าระยะทางจากหน้าเลนส์ไปถึงวัตถุ(D) ต่อ ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ที่ต้องการวัด(S)  ผู้อ่านอาจจะเริ่มสับสน แต่เมื่อยกตัวอย่างแล้วคาดว่าจะเข้าใจยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ มีค่า D:S เท่ากับ 50:1 หมายความว่า ที่ระยะห่างจากหน้าเลนส์ไปถึงวัตถุ 50 หน่วยใดๆ สามารถวัดค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่นั้นในเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หน่วย

IR Thermometer

IR Thermometer

ดังนั้นในการใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ พื้นที่ผิววัตถุที่ทำการวัดควรจะมีขนาดใหญ่กว่า ระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง(s) เพื่อที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดจะอยู่ในพื้นที่ที่ทำการวัดเท่านั้น ทำให้เครื่องมือวัดที่มีค่า D:S เยอะๆมีราคาสูงกว่า(เนื่องจากแม้วัดระยะไกล เส้นผ่านศูนย์กลาง(S)ก็ไม่ขยายใหญ่มาก)

การสอบเทียบ

         ในกรณี ถ้าเรามี เครื่องวัดอุณหภูมิ ในการใช้งานหรือที่จะนำมาสอบเทียบ มีค่า emissivity = 0.95 ทั้งหมด เราก็สามารถเลือกใช้ Blackbody furnace ที่มี emissivity 0.95 สำหรับใช้ในการสอบเทียบ ก็สามารถเปรียบเทียบค่าการวัดระหว่าง Standard thermometer reading กับ IR thermometer reading ได้เลย (Standard thermometer -reading) ในที่นี้หมายถึง Standard thermometer ที่วัดอุณหภูมิโดยตรง (สัมผัส) ที่ตัว Blackbody furnace นะครับ แต่ถ้าใช้ Standard ที่เป็น IR thermometer ก็จะเป็นการ Compare กันระหว่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยกันก็ต้องคำนึงถึง emissivity ระหว่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ ทั้งสองตัวด้วย รวมทั้ง operating wave length ของ เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ทั้งสองด้วย

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto