IPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISE

โปรแกรมนี้เป็นตัวเต็ม ซึ่งรวมหลายกระบวนงาน ครอบคลุมระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง หรือบริหารงานคลังสินค้า สต็อค บาร์โค้ด มีรับเข้าจ่ายออก

รหัสสินค้า: ips01 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

โปรแกรมนี้เป็นตัวเต็ม ซึ่งรวมหลายกระบวนงาน ครอบคลุมระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง หรือบริหารงานคลังสินค้า สต็อค บาร์โค้ด มีรับเข้าจ่ายออก

กระบวนงาน (Process)

– ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น สินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย หน่วยนับ บาร์โค้ดสินค้า คลังสินค้า สถานทีเก็บ
-จัดซื้อสินค้า (หรือวัสดุ)
-รับสินค้าเข้าคลัง (รับตามใบสั่ง ซื้อ PO, รับโดยการกำหนดเอง Manual
-เสนอราคา (Quotation)
-ระบบขายหน้าร้าน (POS), ขายส่ง (ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี…)
– ระบบริหารงานสินค้าคงคลังประกอบด้วย เบิกสินค้าจากคลัง, คืนสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายคลัง, ปรังปรุงยอดคงเหลือ
สินค้าในคลัง
-ระบบบริหารงานลูกหนี้ ประกอบด้วย สร้างใบวางบิล ดึงรายการขายใบกำกับภาษี (Invoice) มาสร้างเป็นใบวางบิล,
ติดตามหนี้ ระบบชำระเงิน

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto