IPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISE

IPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISE

โปรแกรมนี้เป็นตัวเต็ม ซึ่งรวมหลายกระบวนงาน ครอบคลุมระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง หรือบริหารงานคลังสินค้า สต็อค บาร์โค้ด มีรับเข้าจ่ายออก

รหัสสินค้า: ips01 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

โปรแกรมนี้เป็นตัวเต็ม ซึ่งรวมหลายกระบวนงาน ครอบคลุมระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง หรือบริหารงานคลังสินค้า สต็อค บาร์โค้ด มีรับเข้าจ่ายออก

กระบวนงาน (Process)

– ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น สินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย หน่วยนับ บาร์โค้ดสินค้า คลังสินค้า สถานทีเก็บ
-จัดซื้อสินค้า (หรือวัสดุ)
-รับสินค้าเข้าคลัง (รับตามใบสั่ง ซื้อ PO, รับโดยการกำหนดเอง Manual
-เสนอราคา (Quotation)
-ระบบขายหน้าร้าน (POS), ขายส่ง (ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี…)
– ระบบริหารงานสินค้าคงคลังประกอบด้วย เบิกสินค้าจากคลัง, คืนสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายคลัง, ปรังปรุงยอดคงเหลือ
สินค้าในคลัง
-ระบบบริหารงานลูกหนี้ ประกอบด้วย สร้างใบวางบิล ดึงรายการขายใบกำกับภาษี (Invoice) มาสร้างเป็นใบวางบิล,
ติดตามหนี้ ระบบชำระเงิน

IPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISEIPS01 โปรแกรม IPS ENTERPRISE
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto