ลดราคา!

HY04-เครื่อง วัดอุณหภูมิ-ความชื้น แบบภายในและภายนอก Hygro-Thermometer HC520

450.00 ฿

Inside temperature: -10~+50°C (+14~+122°F)
Outside temperature: -50~+70°C(-58~+158°F)
Humidity range: 20%~90%RH

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดอุณหภูมิ-ความชื้น

วัดอุณหภูมิ-ความชื้น

Multi-function
Low power consumption
High stability & accuracy
Memory of last measuring value

Features:
In and out temperature measuring
Display temperature and humidity simultaneously
MIN and MAX value recording
Comfortable degree symbol
°C/°F unit selectable
Desk-top placing or wall hanging

วัดอุณหภูมิ-ความชื้น

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สามารถแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมๆกัน
สามารถบันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุดได้
เลือกการแสดงผลอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์

Specification:
Temperature range:
Inside temperature: -10~+50°C (+14~+122°F)
Outside temperature: -50~+70°C(-58~+158°F)
Humidity range: 20%~90%RH
Temperature resolution: 0.1°C(0.1°F)
Humidity resolution: 1% RH
Temperature accuracy: ±0.1°C (-20~60°C), ±2°C (other)
Humidity accuracy: ±5%RH (20%~99%, at 25°C)
Battery: 2x 1.5 Volt AAA
Storage condition: -20~60°C, 20~80%RH

Color: silver-blue
Product dimension: 78*98*17mm
Product weight: 75g

Package weight: 118g
Package dimension: 168*118*36mm

วัดอุณหภูมิ-ความชื้น

วัดอุณหภูมิ-ความชื้น

ความชื้นความชื้น

เนื่องจากในอากาศมีไอน้ำ ซึ่งเกิดจากน้ำระเหยกลายเป็นไออยู่ในอากาศ ไอน้ำก็เช่นเดียวกับแก๊สต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศ คือ ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีไอน้ำอยู่ในอากาศ โดยวันใดที่อากาศแห้ง และเราตากผ้าไว้ จะสังเกตได้ว่าผ้าที่ตากไว้จะแห้งเร็ว หรือถ้าเอาน้ำใส่ภาชนะไว้ โดยที่ไม่ปิดฝา น้ำจะระเหย ซึ่งเป็นเพราะในอากาศมีไอน้ำน้อย แต่ถ้าวันใดอากาศมีไอน้ำมาก น้ำจะระเหยได้น้อย ผ้าที่ตากไว้ก็จะไม่แห้ง อีกทั้งเราจะรู้สึกเหนียวตัว เพราะว่าเหงื่อไม่ระเหย เป็นต้น
การระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ บนโลก การคายน้ำของพืช ตลอดจนการหายใจของสัตว์ ทำให้เกิดไอน้ำ ซึ่งเรามองไม่เห็นเนื่องจากมีสถานะเป็นแก๊ส ล่องลอยอยู่ทั่วไปในอากาศ โดยอากาศทุกหนแห่งมีไอน้ำแทรกตัวปะปนอยู่ แต่อาจมีปริมาณมากน้อยต่างกัน ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเราเรียกว่า ความชื้นของอากาศ Humidity

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้น (Humidity) หมายถึง จำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) หมายถึง “อัตราส่วนของ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%) เขียนเป็นสูตรได้ว่า

ความชื้นสัมพัทธ์ = (ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศ / ปริมาณไอน้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัว ) x 100%
= (ความดันไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ / ความดันไอน้ำของอากาศอิ่มตัว) x 100%

ปริมาณของไอน้ำในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ อากาศร้อนสามารถเก็บไอน้ำได้มากกว่าอากาศเย็น ดังนั้นหากอุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงจุดๆ หนึ่งที่ทำให้เกิด “อากาศอิ่มตัว” (Saturated air) อากาศจะไม่สามารถเก็บกักไอน้ำไว้ได้มากกว่านี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 100% และหากอุณหภูมิยังคงลดต่ำลงอีก ไอน้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการควบแน่นนี้เรียกว่า “จุดน้ำค้าง” (Dew point) จุดน้ำค้างของอากาศชื้นย่อมมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศแห้ง

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto