ลดราคา!

CM01 – เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิค SmartSensor รุ่น AS860

7,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิค Smart Sensor รุ่น AS860 (Digital Ultrasonic Thickness Gauge)

  • หน้าจอ LCD 4 หลักง่ายต่อการอ่านค่า มีย่านการวัดความหนา1.2-225mm ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ± 1%
  • เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิค SmarrtSensor รุ่น AS860 ง่ายต่อการใช้และทนทานใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิคทำให้สามารถวัดความหนาของวัสดุเช่นเหล็ก อลูมิเนียม ไทเทเนียม พลาสติก เซรามิก แก้ว และวัสดุอื่นๆ
  • เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิคคือเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาของวัตถุหรือชิ้นงานโดยไม่ทำลายชิ้นงานเพราะทำการวัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ
  • เครื่องวัดความหนาของวัตถุมักใช้ในงานควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือใช้ตรวจสอบความหนาจากการสึกหรอเพื่อการบำรุงรักษา

SMART SENSOR Ultrasonic Thickness Gauge This unit is an intelligent handheld product, which adopts ultrasonic measuring principle, and is controlled by micro processor, provides quick and precise measurement of thickness for most of industrial material. This unit is widely
used in various precise measurement for different hardware / parts in industrial realm; one of its important application is to monitor the level of thickness-decreasing during operation of various and pressure container. Diffusely
applied in manufacture fields, metal processing, and commercial inspection.

Scope of application

This unit is suitable for measuring materials that are good ultrasonic conductor such as metal, plastic, ceramic, glass etc.,as long as the measured part in two parallel surfaces for measurement of thickness. This unit is not suitable for cast iron
due to its big crystalloid composition.

Features

1. Auto calibration to assure the accuracy
2. Sound velocity measurement: with a given thickness to measure the sound velocity to improve accuracy
3.12 sound velocities for different material
4. Coupling status indication
5. 12 thickness measurement data store and recall
6. Thickness alarm setup
7. Back light function
8. Low battery indication
9. Auto power off

 Measuring range:  1.00 to 300.0mm(steel)
 Accuracy:  (1%H+0.1mm)
 Resolution:  0.01mm(1.00 to 99.99mm) 0.1mm(100 to 300mm)
 Minimum limit for tube measuring steel :  15*2.0mm( 6 transducer) 20*3.0mm( 10 transducer)
 Sound velocity:  1000 to 9999m/s
Thickness 20mm, accuracy of velocity: 1mm/H 100%
Thickness 20mm , accuracy of velocity: 5%
 Operating environment :  Operation temperature: 0°C to 40°C Temperature of workpiece: < 60

Relative Humidity: <90%  Do not apply in violent vibration /

erosive material Avoid impact and humidity

 Power supply:  1.5V AAA * 3 PCS (not include due to air limit)
 Operation current:  35mA (with back light on)
 Frequency  5MHz
 Minimum limit for tube measuring  Ф20*3mm(steel)
 Auto Zero Calibration  V
 Auto linear compensation  V
 Coupling Indicator  V
 Metric / Imperial Switchable  —
 Battery Indication  / Auto Power Off  V
 Product Net Weight / Product Size  240g / 150*80.5*34mm

 

Table of sound velocity   (Sound velocity of common materials)
 Material  Velocity(m/s)  Material  Velocity(m/s)
 Aluminum  2670  Acetate resin  6320
 Zinc  3530  Phosphor bronze  4170
 Silver  4430  Turpentine  3600
 Glod  5440  Glass  3240
 Tin  5720  Incoloy alloy  3230
 Iron/Steel  6310  Magnesium  5900
 Brass  6020  Monel alloy  4640
 Copper  5630  Nickle  4700
 SUS  5850  Steel 4330 mild  5790
 Acrylic resin  5660  Steel 330  2730
 Water 20C  6070  Titanium  1480
 Glycerinl  4650  Zirconium  1920
 soluble glass  2620  Nylon  2350
 Selection of transducer
 ITEM-Ф–  Characteristic  Range  Operation temperature
 5MHZ-Ф–  General-purpose  1.00mm to 300.0mm(steel)  -10 to 60
 5MHZ-Ф–  Thin workpeice  1.00mm to 50.0mm(steel)  -10 to 60
 2.5MHZ-Ф–  General-purpose  1.00mm to 300.0mm(steel)  -10 to 60

 

Operation Guide

1. Before measurement

 (1). Connect the transducer with the unit, press 860-5to turn on,LCD with full screen display with back light for 0.5 second, then   LCD display the last applied

sound velocity, now the unit is ready for use.

 

860-6

(2)  Sound velocity selection: Press twice ” VELDEL” to entre sound velocity adjustment with icon blinking, press 860-7and 860-8 to select your desired velocity,

to finish the selection by press ” ENTERCAL”

860-9

(3) Sound velocity adjustment:  Press” VELDEL “one time to entre velocity adjustment with stored velocity unit blinking, press 860-7 and 860-8 to adjust

the velocity to obtain desired value then press ” ENTERCAL” to finish the adjustment. The revised velocity will be saved into the unit.

860-10

 

 2. Calibration

On normal status, press ” ENTERCAL” for 3 second CAL symbol shows in LCD with 5900 m/s velocity and 4.00 mm display. Use the standard sample block

for calibration, until CAL symbol disappeared, press 860-7or 860-8 to entre measurement mode.

 

860-11

 3. Thickness measurement

Put few coupling agent on the area to be measured to couple the transducer with the hardware/workpiece, LCD will display the thickness reading. During

measurement,  860-12 indicates a well coupling, if the icon flashed or not shows means a poor coupling, after remove transducer, the reading will hold

without  860-12

860-13

REMARK:
1) To select / adjust the velocity as the table of sound velocity for thickness measurement, but the actual velocity in the hardware / workpiece will slightly

different, in this case the reading of thickness not very accurately.
2) Select a sample block with same material to the hardware or workpiece to be measured to read out the velocity, then apply
this velocity for thickness measurement, in this way the reading of thickness much more accurately.

 4. Velocity measurement

With a given thickness to read out velocity of material: Obtains the thickness of material by using vernier caliper / micrometer, then couple  the transducer

with that sample material until a thickness displays, press 860-7or 860-8 to adjust the reading match the thickness by caliper/micrometer, then press

“ENTERCAL” to display the velocity and save in current velocity memory unit.

 

860-14

 5. Thickness alarm set-up

Press” ALARMRECALL “will entre LOW thickness alarm set-up, press 860-7 and 860-8 to adjust the limit, then press” ENTERCAL “to confirmed.Then will turn

into HIGH thickness alarm set-up, press” ENTERCAL “to save the setting as default alarm. During measurement, if the thickness over/under the setting limit,

BIBI sounds and HIGH/LOW will indicates for alarming.

 

860-15

 6. Thickness data storage

During measurement, press” ENTERCAL “once to save the thickness reading, if a FUL symbol show in the LCD that indicates the memory is full.

 

860-16+

 7. Store thickness data record

Press” ALARMRECALL “for 3 seconds to entre data record mode, press 860-7 and 860-8 to review M01 to M12 stored data. If the   memory unit is vacant,

LCD will display —, press” ENTERCAL “again turn to normal status.

 

860-17

 8.  Data delete

1). Press” VELDEL “for 3 second will clear all stored data, 860-19symbol will show on LCD.
2)  In data recall mode, press” VELDEL “will delete current stored data. After delete data, the vacant memory will display — on the LCD.

 

860-18

 9. Low battery indication

When battery power down to 3.3V  0.2V, the low battery iocn will display, please replace the batteries for further measurement.

HTB16c2qPVXXXXX7XXXXq6xXFXXXF (2)

860-00

AS860-3AS860-2

 

AS860-1AS860-2AS860-3AS860-4AS860-5AS860-6AS860-7AS860-8-1

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto