ลดราคา!

BX04 – เครื่องวัดความหวานน้ำผึ้ง Honey Refractometer 58-90% brix sugar 38-43 Baume 12-27% water wet RHB-90ATC

850.00 ฿

  • ใช้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้ง
  • Brix: 58-90%
  • Baume: 38-43
  • Bee Water: 12-27%

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความหวานน้ำผึ้ง Honey Refractometer 58-90% brix sugar 38-43 Baume 12-27% water wet RHB-90ATC

ใช้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้ง
เพื่อตรวจเช็คมาตรฐานของน้ำผึ้งว่าน้ำผึ้งที่ได้นั้น มีคุณภาพความชื้นของน้ำผึ้งได้มาตรฐานหรือไม่ (ความชื้นของน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐานที่เหมาะในการเก็บรักษาต้องไม่มากกว่า 21%)

สามารถวัดได้พร้อมกันสามอย่าง (ใช้ส่องดูผ่านกล้องผ่านแสง….ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่)

1. Brix: 58-90%;
2. Baume: 38-43;
3. Bee Water: 12-27%

ความละเอียดของมาตรวัด(Resolution):

1. Brix: 0.5%;
2. Baume: 0.5;
3. Bee Water: 1%

นอกจากใช้วัดน้ำผึ้งได้แล้ว…ยังสามารถใช้วัดอาหารอย่างอื่นที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเข้มข้นสูงได้ เช่น น้ำเชื่อม เยลลี่ และ แยมผลไม้ ได้ด้วย
( sugar related liquids such as high sugar content, honey, jelly, jam and syrup to monitor and control sugar concentrations in foods and drinks.)

ชุดอุปกรณ์ที่ให้มาได้แก่

1 x Portable refractometer
1 x Mini Screwdriver
1 x suction pipe
1 x Soft Protective Carrying Case
1 x User Manual

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto