ลดราคา!

SM01-เครื่องวัดความดังเสียง, Digital Sound Meter, Decibel Meter, Noise tester AZ8928

1,490.00 ฿

Conformed to the IEC 651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2 set standard

Wide Measuring Range: 40 ~ 130 dB

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดความดังเสียง

Description:

The digital sound level meter is easy to use and handy instrument for sound quality control in office, home, school and construction site. The meter has wide range of applications such as noise pollution studies, research and other industrial use.

Features:
 • Conformed to the IEC 651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2 set standard
 • Wide Measuring Range: 40 ~ 130 dB
 • With 2 equivalent weighted sound pressure levels A and C
 • Fast and Slow dynamic characteristic modes
 • Bar graph indication for Sound Level Range
 • Maximum hold function
 • Large LCD screen with 4 digits reading
 • MAX/MIN QUASI-ANALOG BAR INDICATOR
 • AUTO/MANUAL RANGING SELECTION
 • Fast & Slow response selectable
 • Auto power off : 20 min after non-operation
 • Low battery indicator
 • Monitor the sound levels from traffic noise, alarm systems and workplace machinery

Specification:

 
measurement frequency range:  300Hz ~ 8K Hz
quasi-analog bar indicator 1dB display steps, 30dB dosplay range updated every 50ms
measurement level ranges 4 ranges: 40~70dB, 60~90dB, 80~110dB, 100~130dB
meas. level A weighting 40dB~130dB
meas. level C weighting 45dB~130dB
accurary ±2dB(at 94dB, 1K Hz)
microphone 10mm(Dia) Electric Condenser Microphone
Digital Disolay 3.5″ LCD 0.1 resolution updated every 0.5 sec
Power:  1x9V battery (not inclued)
Package included:
 • 1 x Decibel Meter
 • 1 x user manual

เสียงนคือพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง เหมือนดังเช่น พลังงานไฟฟ้า แสง

เสียงเดินทางผ่านอากาศในรูปคลื่น เรียกโดยทั่วไปว่าคลื่นเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลอากาศในลักษณะอัดขยาย เสียงที่ได้ยินนั้นมีหลายความถี่ ซึ่งความถี่ที่มนุษย์หรือสัตว์ได้ยินจะอยู่ในช่วงความถี่หนึ่ง ๆ แล้วแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ความถี่บางความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยิน แต่สัตว์บางชนิดสัมผัสได้

การสูญเสียการได้ยินอาจจะไม่ได้หมายถึงการไม่ได้ยินเสียงทุก ๆ ความถี่หรือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แต่อาจจะเป็นการสูญเสียการได้ยินในบางความถี่เสียงในกรณีที่ต้องได้ยินเสียงดังในความถี่นั้น ๆ เป็นเวลานานก็ได้

ความดังเสียงหรือความถี่ของเสียงสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ อุปกรณ์ที่จะวัดความดังเสียงนั้นเรียกว่า SOUND LEVEL METER หรือ SOUND PRESSURE LEVEL หน่วยของเสียงที่วัดได้คือ เดซิเบล ซึ่งอาจจะเป็นเดซิเบลเอ หรือเดซิเบลซี

ความเข้มเสียงที่มากจนเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการได้ยินมนุษย์ ฉะนั้นการตรวจวัดระดับความเข้มเสียงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับสถานประกอบการที่มีเสียงดังอันเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
Enquiry
Copyright ©2015-2016 richmoto