เครื่องวัดระยะ Laser

หลักการทำงานของเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ทำงานโดยส่งแสงเลเซอร์ไปที่เป้าหมายที่ต้องการวัดระยะ แสงเลเซอร์จะสะท้อนกลับไปยังเครื่องวัดระยะ โดยพื้นฐานที่ว่าแสงเลเซอร์เดินทางที่ความเร็วคงที่ ภายในเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ มีสมองกลขนาดเล็กคำนวณระยะทาง วิธีการคำนวณระยะทางแบบนี้ สามารถวัดระยะทางจากโลกไปยังดวงจันทร์โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เซนติเมตร

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ บางทีก็เรียกว่า range finders หรือ laser range finders

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์

Showing all 5 results

Copyright ©2015-2016 richmoto