เครื่องวัดความดังเสียง

ระดับเสียง มีหน่วยวัดเป็น เดซิเบล (DB)
ระดับความดังของเสียง
เดซิเบล (dB) แหล่งที่มาของเสียงและระยะทาง
250 เสียงที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ในระยะห้าเมตร
180 เสียงของจรวดช่วงสามสิบเมตร
140-150 เสียงของเครื่องบินเจ็ต เป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดความผิดปกติของการได้ยิน
130 เสียงสว่านไฟฟ้าที่ใช้เครื่องอัดอากาศเจาะคอนกรีต
110-120 เสียงทรัมเป็ตที่ระยะสามฟุต
100-110 เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม
90 เสียงบนท้องถนนในขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต์
80 เสียงจากการจราจรที่
60-70 เสียงพูดคุยในระยะ 3 ฟุต
10 เสียงหายใจระยะ 3 เมตร
0 เสียงที่เริมได้ยิน

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto