เครื่องวัดแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ สำหรับคนที่เดินทาง ให้การขับรถที่ปลอดภัย! เครื่องวัดแอลกอฮอล์นี้เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์โดยการหายใจ แบบพกพาดิจิตอล ทดสอบ breathalyzer คู่กับจอแสดงผล LCD เป็นวิธีที่ดีที่จะบอกระดับแอลกอฮอล์ของคุณและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาทางกฎหมาย

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Copyright ©2015-2016 richmoto